عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از در جریان اطلاعات روز قرار بگیرید

جدیدترین اخبار برای شما ایمیل می شود و از اخبار روز نمایشگاه اطلاع می یابید

نمایشگاه های آینده

6-_exhibiran
نمایشگاه صنایع غذایی
اطلاعات مربوط به برگذاری
۰۴٫۰۸٫۲۰۲۱ ۰۷٫۰۸٫۲۰۲۱
ایران|تهران
faviconipel2020
نمایشگاه دامپروری
اطلاعات مربوط به برگذاری
۰۴٫۰۸٫۲۰۲۱ ۰۷٫۰۸٫۲۰۲۱
ایران|تهران
iFood Tehran
نمایشگاه الکامپ
اظلاعات مربوط به برگذاری
۰۴٫۰۸٫۲۰۲۱ ۰۷٫۰۸٫۲۰۲۱
ایران|تهران

تقویم برگذاری رویدادها

12345
نمایشگاه های تحت حمایت BRP

گروه IFP به عنوان یک سازمان دهنده رویدادهای مستقر در خاورمینه دانش و تجربه لازم را دارد

12345
نمایشگاه های تحت حمایت BRP

گروه IFP به عنوان یک سازمان دهنده رویدادهای مستقر در خاورمینه دانش و تجربه لازم را دارد

12345
نمایشگاه های تحت حمایت BRP

گروه IFP به عنوان یک سازمان دهنده رویدادهای مستقر در خاورمینه دانش و تجربه لازم را دارد

12345
نمایشگاه های تحت حمایت BRP

گروه IFP به عنوان یک سازمان دهنده رویدادهای مستقر در خاورمینه دانش و تجربه لازم را دارد

همکاران ما

faviconipel2020
6-_exhibiran
6-_exhibiran
faviconipel2020
faviconipel2020
faviconipel2020
faviconipel2020
faviconipel2020

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

رویدادهای تجارت و اخبار مربوط به کنفرانس های رویداد
COPYRIGHTBRP(BARSAZ ROOYDAD PARS)-All rights reserved-2020@
Scroll to Top