نمایشگاه روز های مزرعه

پس از صادرات موفق به ترکیه، رومانی و روسیه، اولین نمایشگاه بین المللی روزهای مزرعه در۲۰ الی ۲۲ اردیبهشت ۹۶ در ایران برگزار شد.

 این نمایشگاه تحت حمایت وزارت کشاورزی ایران توسط DLG (انجمن کشاورزی آلمان) برگزار شد. شرکت برساز رویداد پارس و مجموعه IFW با دارا بودن مجوزسازمان DLG، وظیفه برگزاری این نمایشگاه را بر عهده داشتند.

این نمایشگاه در کرج، مرکز استان البرز که در ۲۰ کیلومتری غرب تهران قرار دارد و دارای ۱٫۹۶ میلیون نفر جمعیت و چهارمین شهر بزرگ ایران می­باشد، برگزار شد.

روزهای مزرعه ایران، یک طرح ابتکاری به منظور برقراری ارتباط کشاورزان، مشاوران، تولید کنندگان و توزیع کنندگان دانه ها، کود، محصولات حفاظت گیاهی و ماشین آلات ارائه داد.

ارائه انواع گیاهان مدرن، روش های جدید تولید، روش های تولید محصولات پیشرفته، نمایش زنده در زمینه ماشین آلات کشاورزی و همچنین یافته های علمی جدید از جمله رویدادهای منحصر به فرد در نمایشگاه بین المللی روزهای مزرعه است.

 

درباره روزهای مزرعه

روزهای مزرعه ایران، یک طرح ابتکاری به منظور برقراری ارتباطکشاورزان، مشاوران، تولید کنندگان و توزیع کنندگان دانه ها، کود، محصولات حفاظت گیاهی و ماشین آلات ارائه داد. ارائه انواع گیاهان مدرن، روش های جدید تولید، روش های تولید محصولات پیشرفته، نمایش زنده در زمینه ماشین آلات کشاورزی و همچنین یافته های علمی جدید از جمله رویدادهای منحصر به فرد در نمایشگاه بین المللی روزهای مزرعه است.

زمینه فعالیت های روز های مزرعه

ارائه انواع گیاهان مدرن، روش های جدید تولید، روش های تولید محصولات پیشرفته، نمایش زنده در زمینه ماشین آلات کشاورزی و همچنین یافته های علمی جدید از جمله رویدادهای منحصر به فرد در نمایشگاه بین المللی روزهای مزرعه است.

گالری نمایشگاه های برگزار شده

مجموعه عکس های نمایشگاه های اخیر

راههای برقراری ارتباط

Scroll to Top