قوانین و مقررات سایت

 

 

قوانین عمومی:

توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه‏‌های فروشگاه اینترنتی برساز رویداد پارس منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ها و خدمات فروشگاه اینترنتی تغییراتی در آینده ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق می‏‌کنید که استفاده شما از سایت به معنی پذیرش قوانین  و هرگونه تغییر در آن میباشد.

ثبت نام و نحوه واگذاري غرفه

 1. زمانبندی فعالیت های نمایشگاه در سایت نمایشگاه تعیین شده است. رعایت این زمانبندی ضروری می باشد.
 2. تکمیل و ارسال درخواست مشارکت ، به هیچ وجه، هیچ گونه تعهدی جهت رزرو فضا برای متقاضی ایجاد ننموده و پرداخت علی الحساب و یا تسویه حساب کامل به عنوان رزرو فضا و جانمایی قطعی می باشد.
 3. هرگونه تغییر پس از اخذتاییدکتبی موضوع ماده ۲،۱ با هماهنگی شرکت برساز رویداد پارس و اخذتاییدیه مجددخواهدبود.
 4. مشارکت کنندگان بایستی از سازمان ها و ارگان های ذیربط (از قبیل پروانه بهره برداری ، مجوز تولید ، اداره استاندارد و یا سایر مجامع مسئول)مجوز فعالیت مرتبط و مورد تایید داشته و رونوشت آن را همراه با سایر مدارک جهت تحویل غرفه به شرکت برساز رویداد پارس ارائه نمایند.
 5. واگذاری غرفه به غیر و همچنین اشتراک ویا تغییر در رشته فعالیت مجاز و یا واگذاری غرفه به شرکت ثالث نمی باشد.
 6. درصورت ارسال فرم های نمایشگاه بعد از زمان تعیین شده در زمان بندی نمایشگاه ، غرفه داران از امکانات و خدمات نمایشگاهی شامل کتیبه سردر غرفه ، درج اطلاعات در کتاب ویژه نمایشگاه ، کارت شناسایی ، کارت پارکینگ ، آب ، برق اضافه ، تلفن و سایر تسهیلات مرتبط برخوردار نخواهند شد.
 7. اخذ فرم تاییدیه ثبت نام از امور مالی شرکت جهت تحویل غرفه الزامی است.
 8. ثبت نام در نمایشگاه به منزله قبول شرایط و مقررات جاری و اعلامی نمایشگاه و شرکت می باشد.
 9. جهت دریافت غرفه ارائه معرفینامه از شرکت الزامی است.

انصراف از نمایشگاه

اعلام انصراف و عودت هزینه اجاره غرفه برابر شرایط انصراف مندرج در جدول ۱ صورت خواهد گرفت.

جدول ۱- شرایط عودت وجه هنگام انصراف

 ردیف  زمان انصراف  درصد کسر از کل مبلغ غرفه
 ۱  تا ۹۰ روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه  ۳۰%
 ۲  ۸۹ روز تا ۵۰ روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه  ۵۰%
 ۳  ۴۹ روز تا ۳۰ روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه  ۷۰%
 ۴  ۲۹ روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه به بعد  ۱۰۰%

 

کارکنان غرفه

 1.  رعایت شئونات اسلامی و عدم استفاده از کراوات و پاپیون برای آقایان و حفظ حجاب اسلامی و استفاده از پوشش مناسب شامل: مقنعه، هدبند ، مانتو و شلوار بلند و غیرچسبان و بدن نما و پرهیز از آرایش درهرسطح ، برای بانوان محترم حاضر در غرفه الزامی است.
 2. همه کارکنان غرفه باید کارمند تمام وقت غرفه دار بوده یا برای طول مدت نمایشگاه استخدام شده باشند.
 3. هیچ یک از غرفه داران یا کارکنان آن ها نباید به نحوی رفتار کنند که نسبت به اصول اجتماعی توهین تلقی گردد.
 4. ورود به غرفه های فاقد کارمند در هر زمان ممنوع می باشد.
 5. بدیهی است در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق ، ضمن تعطیلی غرفه ، مدیر مربوط پاسخگوی عواقب قانونی آن به مراجع ذیصلاح قانونی از جمله شورای حل اختلاف دادگستری مستقر در نمایشگاه خواهد بود.

 

 

غرفه سازي

پیمانکاران ساخت و شرکت هایی که راسا اقدام به ساخت غرفه می نمایند ملزم به مطالعه و رعایت مقررات و شرایط اختصاصی غرفه آرایی و پرداخت عوارض مربوطه )هر متر مربع ۰۰۰،۵۰ ریال( می باشند. ) فرم ویژه غرفه های خودساز(

 1. ساخت فضا به صورت محصور و فاقد دید به عنوان آبدارخانه ، انبار ، اتاق مذاکره و هر عنوان دیگر ممنوع میباشد.
 2. غرفه دار باید پس از تحویل گرفتن غرفه ، مساحت آن را اندازه گیری نماید. هرگونه ادعا درخصوص متراژ غرفه                واگذار شده تنها در روز اول نمایشگاه قابل طرح و بررسی بوده و پس از آن قابل قبول نیست.
 3. غرفه آرایی، تزئینات داخلی و نظافت داخل غرفه درطول برگزاری نمایشگاه به عهده غرفه دار می باشد.
 4. مسئول غرفه به ازای هر ۱۲ مترمربع غرفه، مجاز به استفاده از ۶۰۰ وات روشنایی و پریز می باشد. استفاده بیش از این مقدار منوط به اخذ مجوز کتبی و پرداخت هزینه مازاد برق با تعرفه مربوطه می باشد. همچنین استفاده  از هرگونه لامپ و روشنایی بدون محافظ از نوع معمولی یا مدادی ممنوع می باشد.
 5. مشارکت کنندگان درصورت غرفه آرایی با ارتفاع بیش از حد استاندارد) ۳متر( لازم است حداقل ۱۵ روز قبل ازشروع نمایشگاه و پیش از اجرای غرفه سازی با معرفی غرفه ساز و ارائه نقشه های اجرایی ، نسبت به اخذ تاییدیه نقشه غرفه آرایی خود از شرکت برساز رویدادپارس اقدام نمایند.
 6. کلیه غرفه داران در صورت نیاز به غرفه سازی بایستی به ازای هرمتر مربع غرفه سازی،یک فقره چک تخلیه به مبلغ یک میلیون ریال۰۰۰،۰۰۰،۱دروجه شرکت برساز رویداد پارس صادر وبه امور مالی تحویل داده ورسیدآن را به مسئول سالن ارائه نمایند.این چک تا زمان تخلیه کامل غرفه به صورت امانت نزد امور این شرکت باقی خواهدماند.علاوه بر چک تخلیه ،یک فقره چک به مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۵ ریال به تاریخ ۰۶/۰۶/ ۱۳۹۷ و در وجه شرکت برساز رویدادپارس به عنوان ضمانت آماده سازی وتحویل غرفه مطابق با زمان های ذکر شده در جدول۱ اخذ خواهد شد.در صورتیکه عملیات غرفه سازی ،تحت هر شرایطی از زمان یاد شده درجدول۱ عدول نماید،این شرکت نسبت به برداشت چک یاد شده به مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۵ ریال اقدام نموده و غرفه دار هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.بدیهی است در صورت آماده سازی غرفه در زمان مقرر،چک مذکور عودت خواهد شد.در غیر این صورت هر گونه  فعالیت ساخت وساز جهت غرفه سازی ممنوع است ودر صورت مشاهده غرفه سازی از فعالیت غرفه جلوگیری خواهد شد.
 7.  اقلام وتجهیزات موردتعهد نمایشگاه به ازاء هر۱۲متر مربع جهت غرفه های با غرفه بندی استاندارد به شرح ذیل می باشد که ۱۲ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه تحویل غرفه داران میگردد.

۱)      سازه اطراف غرفه ، ۲ ) لامپ کم مصرف همراه با قاب به تعداد۳عدد ، ۳ )یک عدد میزو۲صندلی ،  ۴) پریزبرق باتوان

حداکثر ۱۵۰وات ، ۵) موکت ، ۶)کتیبه سر در غرفه

غرفه داران محترم درهنگام تحویل اقلام مذکوربایستی دقت نموده وتمامی اقلام را به صورت سالم تحویل گرفته  و در پایان نمایشگاه نیز به صورت صحیح تحویل دهند.در صورت ایراد خسارت به هر یک از اقلام فوق مبلغ  خسارت بر اساس جداول نرخ اقلام دریافت خواهد شد.

 1.  جابجایی پانل ها و تجهیزات غرفه بندی نمایشگاه ممنوع است.همچنین نوشتن،سوراخ کردن ورنگ آمیزی بر روی پانل  ها واستفاده از پیچ ،میخ،ماژیک ویا هر وسیله ای که به بدنه غرفه خسارت وارد نماید نیز ممنوع است.بدیهی است در صورت ایراد خسارت مسئول غرفه بایستی نسبت به پرداخت جریمه آن اقدام نمایند.
 2.  در صورت غرفه سازی چنانچه ارتفاع غرفه سازی بالاتر از غرفه های مجاور باشد،ضروری است که قسمت های پشت سازه ها به ویژه نئوپان،چوب وشبکه های آهنی،رنگ آمیزی ویا با دکور مناسب پوشانیده شود تا موجب بد نمایی غرفه های مجاور نگردد.ضمنا بر روی قسمت های پشت کارکه مشرف به حریم غرفه های مجاور میباشد نوشتن تبلیغات یانام شرکت مجاز نخواهد بود.
 3. قسمت های باز یانیمه تمام وقابل رویت غرفه ها باید پوشانده شوند.
 4. رنگ آمیزی جهت غرفه سازی در سالن ها با پیسوله یا لوازمی که گردرنگ را در فضا پراکنده میکند ممنوع می باشد.در صورت مشاهده بعنوان تخلف از ضوابط نمایشگاه از فعالیت غرفه جلوگیری خواهد شد. چنانچه غرفه دارانی ،کف سازی با مصالح ساختمانی از جمله ماسه،شن،پانل گچی وسیمان را دارند قبل از شروع کار باید با مسئول سالن هماهنگ نموده تا شرایط ومقررات لازم به غرفه دار بیان گردد.به عنوان مثال کف سالن ها باید در برابر چکیدن روغن ودیگر مواد مشابهبه وسیله یک لایه پلاستیک محافظت گردد.
 5. در صورت نمایشگاه ماشین آلات ودستگاه های سنگین ،حجیم،مرتفع ویا دستگاههای با مصرف برق بیش از۳کیلو وات مراتب باید۱۰روز قبل از افتتاح به اطلاع نمایشگاه برسد.بدیهی است مشارکت کننده مسئول اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی  وارده ناشی از حمل،استقرار ویا کارکرد دستگاه های صنعتی وماشین آلات می باشد.
 6. غرفه سازان موظف به همکاری با مسئولین نمایشگاه بوده ودر صورت تخلف از ضوابط پس از یک مرحله تذکر کتبی نسبت به تعطیلی غرفه اقدام خواهد شد.در اینگونه موارد وجوه دریافتی از غرفه دار مسترد نخواهد شد.
 7. آخرین زمان اتمام غرفه آرایی مطابق با جدول( ۱-۱)خواهد بود و قبل از موعد مقرر غرفه داران محترم می بایست غرفه خود را آماده  نمایند.در خصوص تاخیر در آماده سازی غرفه ، نمایشگاه هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرد و ادامه کار غرفه سازی پس از ساعات یاد شده تنها منوط به پرداخت جریمه های شامل مبلغ یاد شده در بند ۶-۴ می باشد.
 8. از آن جایی که درب های سالن های نمایشگاه  قبل از افتتاح به صورت شبانه روزی جهت انجام امور غرفه آرایی و چیدمان غرفه ها باز می باشد.شرکت کنندگان موظف هستند یک نماینده از سوی خود به امور نمایشگاهی معرفی تا در این مدت تماما در غرفه حضور داشته باشد.مسئولیت حفظ و نگهداری کالا و تجهیزات در مقابل سرقت یا آسیب ،مستقیما بر عهده صاحبان کالا خواهدد بود.
 9. غرفه داران واقع در فضای باز موظف به حفظ فضای سبز نمایشگاه میباشند.

 

ایام برگزاري

 1. نمایش یا عرضه کالاهایی که مخالف و معارض با شئونات اسلامی باشد ممنوع است.
 2. از پخش موسیقی هایی که بدون مجوز وزارت ارشاد باشد جلوگیری به عمل خواهد آمد.
 3. رعایت کامل مقررات و ضوابط  حاکم بر نمایشگاه از جمله استفاده از کارت شناسایی ،حضور در ساعات برگزاری نمایشگاه ، زمان تحویل و تخلیه غرفه الزامی است.
 4. محصولات و یا خدمات ارایه شده در غرفه  باید با موضوع نمایشگاه مرتبط باشد.
 5. غرفه دار نباید محصولی را نمایش دهد یا تبلیغاتی را برای کالایی منتشر نماید که به حقوق علامت تجاری ثبت شده ،کپی رایت یا حق انحصاری شرکت دیگر تجاوز می نماید. کلیه کالاهای نمایشی باید دارای مهر استاندارد و یا سایر مجوزهای لازمه باشند .
 6. سیستم صوتی و تبلیغات غرفه باید در  حد عرف و محدود به داخل غرفه باشد.
 7. راهروهای سالن ها در هیچ شرایطی نباید مسدود شوند و غرفه داران باید از انجام هر نوع فعالیتی  که منجر به ازدحام ترافیک راهرو می گردد، خودداری نمایند.
 8. حضور نماینده غرفه نیم ساعت قبل و بعد از ساعات بازدید در محل غرفه الزامی است.
 9. مسئولیت  حفظ و نگهداری کالاها از هنگام تحویل غرفه تا زمان خروج کامل آن از محوطه نمایشگاه بر عهده غرفه داران می باشد.لیکن در خارج از ساعات مذکور حفظ و نگهداری کالاهای موجود درغرفه برعهده حراست نمایشگاه می باشد.
 10. شرکت کنندگان  نباید کالای باارزش را در غرفه نگهداری نمایند و مسئولیت حفظ و نگهداری این گونه کالاها تماما برعهده غرفه داران می باشد.
 11. غرفه دار موظف است از هنگام بازگشایی تا پایان مراسم اختتامیه نمایشگاه از جمع آوری و تعطیل کردن غرفه خودداری نموده و پس ازاتمام مدت نمایشگاه ضمن انجام تسویه حساب و اخذ مجوز کتبی نسبت به انتقال لوازم خود از نمایشگاه و تحویل دادن غرفه به صورت اولیه اقدام نماید. در صورت عدم تخلیه غرفه در مهلت مقرر ،به ازای هر روز تاخیر در انتقال کالا، مبلغ ۱۰% هزینه غرفه اخذ گردیده و نمایشگاه نیز مسئولیتی در قبال نگهداری از این کالاها نخواهد داشت .
 12. تخلیه غرفه ها از صبح روز بعد از خاتمه نمایشگاه آغاز شده و باید حداکثر ظرف ۴۸ساعت به پایان برسد.
 13. غرفه داران و یا نمایندگان آنها موظف به حضور در محل غرفه در هنگام تخلیه نمایشگاه بوده و وظیفه حراست از اموال در ساعت تخلیه بعهده غرفه داران می باشد.

 

تبلیغات

 1. انجام تبلیغات  (عکس ،پوستر و فیلمبرداری حرفه ای ،تبلیغات صوتی و غیره ) طبق ضوابط و صرفا از طریق شرکت های تبلیغاتی طرف قرارداد نمایشگاه که به غرفه دار معرفی خواهند شد، باید انجام پذیرد.
 2. غرفه دار مجاز نیست که از غرفه یا کالاهای غرفه داران دیگر فیلمبرداری یا عکسبرداری نماید.
 3. هیچ کس مجاز نیست که بدون موافقت کتبی مدیریت نمایشگاه از جلسات ، سمینارها و رویدادهای برگزار شده در نمایشگاه فیلمبرداری یا صدابرداری نماید.
 4. همه تابلوهای تبلیغاتی باید بدون پایه باشند. هیچ تابلویی بدون کسب مجوز کتبی از مدیرت نمایشگاه نباید از سقف آویزان شده یابین تیرک ها بسته شود.
 5. اشانتیون ها ، مجلات ،کالاها و یادگاری ها باید فقط در محدوده غرفه توزیع شوند.
 6. غرفه داران نباید اجناس یا اقلام چاپی را در محوطه های ثبت نام، اتاق های کنفرانس سالن استراحت یا دیگر بخش های مرکز نمایشگاهی بگذارند.
 7. توزیع و الصاق هرگونه برچسب تبلیغاتی، تابلو و قرعه کشی و ….. تابع شرایط خاص بوده برای این منظور و اخذ مجوز لازمه بایستی به واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی مراجعه نمایند.

 

فعالیت هاي فروش

 1. غرفه داران نباید محصولاتی را به فروش برسانند که در نمایشگاه تحویل داده می شود.
 2. خرده فروشی در پیشخوان نمایشگاه مجاز نمی باشند.
 3. تبادل پول در سالن های نمایشگاه اکیدا ممنوع است.
 4. فروش کالاهای نمونه ممنوع است. (ارائه صرفا به عنوان هدیه و اشانتیون مجاز است).
 5. توزیع نمونه ها و اقلام دیگر به هر نحو که موجب انسداد راهرو شده و برای غرفه داران مجاور ایجاد مزاحمت نماید، ممنوع بوده و غرفه دار ملزم به توقف آن می باشد.

 

سایر موارد

 1. برگزار کننده فعالیت ها و رایزنی های مربوطه جهت انعکاس برگزاری نمایشگاه در بعد بین المللی را به انجام رسانده، لذا با توجه به شرایط حاکم بر جو بین المللی، امکان هرگونه تغییرات در برنامه های بین المللی اعم از غرفه داران و بازدید کنندگان وجود دارد.
 2. حق هرگونه تغییرات در پلان نمایشگاه و جا به جایی غرفه و یا در برنامه های جنبی نمایشگاه، بدون اعلام قبلی برای برگزار کننده محفوظمی باشد.
 3.  حفظ و نگهداری کالاها و دستگاه ها از آسیب هایی مانند نم زدگی، فضولات پرندگان و موارد مشابه به                                                  عهده مشارکت کننده می باشد.
 4. شرکت کنندگان باید کالاهای خود  را در قبال آتش سوزی، سرقت، حوادث غیرمترقبه و مواردی از این قبیل بیمه نمایند.
 5. شرکت کنندگان باید تمامی کارکنان حقیقی و حقوقی خود را در قبال حوادث ناشی از ساخت و ساز و غرفه آرایی در روزهای آماده سازی غرفه، برگزاری نمایشگاه و تخلیه غرفه ها ) حداقل به مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۵۰ ریال( بیمه نموده و نمایشگاه هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
 6. استفاده از محصولات و مواد قابل اشتعال مجاز نمی باشد.
 7. همه جعبه ها و مواد بسته بندی، کاغذ کادو و پوشال ها باید از سالن نمایشگاه خارج شوند و نباید زیر میز یا پشت غرفه ها نگهداری شوند.
 8. کلیه پارچه های تزئینی نظیر روبان، پارچه های کتانی و مخمل باید مطابق با قوانین آتش نشانی نسبت به حریق مقاوم باشند.
 9. پرده های نصب شده در غرفه نباید کف زمین را بپوشانند.
 10. کلیه اجسام و مایعات قابل اشتعال باید در ظروف محافظ نگهداری شوند.
 11. تانک های اکسیژن و شعله های باز بدون مجوز از نمایشگاه و واحد آتش نشانی مربوطه مجاز نمی باشند.
 12. کلیه خروجی های حریق و علائم خروج اضطراری باید در تمام مدت عاری از مانع  باشند و به وضوح خوانده شوند.
 13. تجهیزات برقی و سیم پیچی ها باید مطابق با استاندارد و برابر با ضوابط ایمنی انجام شود.
 14. هرگونه از ماشین آلات، تجهیزات و دستگاه ها که قطعات متحرک دارند، باید به نحوی مناسب مهار شوند تا به بازدید کنندگان، سازه ها و سایر امکانات نمایشگاه آسیب نرسانند.
 15. گواهی بیمه باید در دسترس باشد و در صورت نیاز به مدیریت نمایشگاه تسلیم شود.
 16. در صورت بروز وقایع پیش بینی نشده )فورس ماژور( مانند جنگ، زلزله، سیل، طوفان، هرج ومرج، آتش سوزی، تغییر قوانین جاری و یا هرگونه حوادث و موارد غیر قابل پیش بینی دیگر که از حیطه اختیار برگزار کننده خارج بوده و منجر به لغو یا تغییر زمان و مکان نمایشگاه گردد تا یکماه قبل از برگزاری نمایشگاه ۵۰ % از وجوه پرداختی بابت هزینه های پرداخت شده نمایشگاهی کسر و مابقی به شرکت کنندگان قابل برگشت می باشد و در صورت بروز فورس ماژور کمتر از یکماه قبل از برگزاری نمایشگاه وجهی به شرکت کنندگان قابل برگشت نخواهد بود.
Scroll to Top