انگلیسی |فارسی

نمایشگاه کتاب
نماایشگاه کتاب به زودی برگذار می شود
Click Here
نمایشگاه الکامپ
نمایشگاه الکامپ به زودی برگزار می شود
اظلاعات بیشتر
نمایشگاه صنایع غذایی
نمایشگاه صنایغ غذایی به زودی برگزار می شود
اظلاعات بیشتر
قبل
بعدی

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از در جریان اطلاعات روز قرار بگیرید جدیدترین اخبار برای شما ایمیل می شود و از اخبار روز نمایشگاه اطلاع می یابید

اظلاعات مربوط به برگذاری

نمایشگاه صنایع غذایی

اطلاعات مربوط به برگذاری

۰۴٫۰۸٫۲۰۲۱ ۰۷٫۰۸٫۲۰۲۱

ایران|تهران

7-farsexpo

نمایشگاه دامپروری

اطلاعات مربوط به برگذاری

۰۴٫۰۸٫۲۰۲۱ ۰۷٫۰۸٫۲۰۲۱

ایران|تهران

faviconipel2020

نمایشگاه الکامپ

اطلاعات مربوط به برگذاری

۰۴٫۰۸٫۲۰۲۱ ۰۷٫۰۸٫۲۰۲۱

ایران|تهران

7-farsexpo

نمایشگاه صنایع غذایی

اطلاعات مربوط به برگذاری

۰۴٫۰۸٫۲۰۲۱ ۰۷٫۰۸٫۲۰۲۱

ایران|تهران

تقویم نمایشگاه ها

نمایشگاه های تحت حمایت BRP

گروه IFP به عنوان یک سازمان دهنده رویدادهای مستقر در خاورمینه دانش و تجربه لازم را دارد

poster-2019-Edit-700

نمایشگاه های تحت حمایت BRP

گروه IFP به عنوان یک سازمان دهنده رویدادهای مستقر در خاورمینه دانش و تجربه لازم را دارد

نمایشگاه های تحت حمایت BRP

گروه IFP به عنوان یک سازمان دهنده رویدادهای مستقر در خاورمینه دانش و تجربه لازم را دارد

نمایشگاه های تحت حمایت BRP

گروه IFP به عنوان یک سازمان دهنده رویدادهای مستقر در خاورمینه دانش و تجربه لازم را دارد

وقایع مهم

همکاران ما

faviconipel2020
7-farsexpo
6-_exhibiran
faviconipel2020
7-farsexpo
faviconipel2020
faviconipel2020
faviconipel2020

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تهران ، خیابان سمیه ، بین مفتح و بهار ، بن بست خوانساری ، پلاک ۶ ، واحد ۱۶ تلفن :۴۱۰۷۴۰۰۰-۰۲۱ فکس : (داخلی ۹) ۴۱۰۷۴۰۰۰-۰۲۱
مشهد، بلوار وکیل آباد -وکیل آباد ۲۳ - خیابان سید مرتضی یک - پلاک ۱۸۶ واحد ۱ تلفن :۳۱۵۱۹-۰۵۱ فکس : (داخلی ۹) ۳۱۵۱۹-۰۵۱
COPYRIGHTBRP(BARSAZ ROOYDAD PARS)-All rights reserved-2020@
Scroll to Top